domgraudi, channelingi, lūgšanas, meditācijas

 
 

23.12.2012. Ziemassvētku un Jaungada apsveikumi

[RU]

С Новым годом !

Блестящего 2013!

.

Пусть веселый гном в гости приходят,

И много подарок приносят.

И от корзины Цвета

Много любви и красоты сияет,

Счастливых моментов для всю год рождает.


[DE]

Viel Kraft und Gesundheit,

Und inpirationsvolle Momenten,

Die beim allen Arbeiten

Herz tief begeistert und freut!


[LV]

Lai saujas Zelta Graudu pilnas,

Lai domas Gaismas Graudu pilnas,

Lai jūsmas pilns sējas laiks,

Lai gaviļ pilns ražas laiks


Lai Jaungada rūķis dāsns

Un pieber pilnas kabatas

Ar silta, mirdzoša sajūsmas piedzīvojumiem

Visam jaunatnākušajam gadam.


Lai saule vienmēr silti silda

Un Jaunā Gada ceļu pilda.

Lai labākās takas atklāj un gaismo,

Gājējus ar drosmi un spēku laismo.


Un mirklis piepildās ar brīnumu,

Ko paaudžu paaudes jau sen gaidījušas.

Pats Lielais Salatētis atnācis ir

Un prom neiet!

Ēd visu ko viņam galdā liek,

Un pārpilnību, mīlestību vairo un staro.17.03.2012.

Labrīt, mīļo Andi, te Sen Žermēns,

Vari droši atlaist no prāta tās komentāru sajūtas par nepilnīgiem vai atgremojuma channelingiem, un droši turpināt augt un darboties ar to Gaismu, kas tev ir un tevī aug.

Jo katram Gaismas Bruņiniekam – cilvēkam ir savs izaugsmes laiks. Katrs kaut kad ir ne-priekšējās rindās, tur mācās no citiem, atkārto priekšgājējus, vēro, apgūst.

Katrs dara Viņam uzticēto darbu. Jā, mēs neesam izvēlējuši un nedodam caur Tevi masu cilvēces Gaismas materiālu. To dodam caur citiem. Kam tas scenārijā, kam tam ir laiks, kas var to labi, harmoniski darīt.

Un arī citu rindu kavalieri mums ir tikpat svarīgi, vērtīgi, un jo prasmīgāki tie, jo labāk. Un jo plašāks viņu apgūtais prasmju spektrs, jo arī labāk. Nav vienas spējas svarīgāks par citām. Katram ir savas stiprās puses. Svarīgi, ka tie harmonijā palīdz attīstībai.

Jūs visi, mīļie, cilvēki, varat līdzdarboties Gaismas izemēšanā uz Zemes. Katrs varat rakstīt channelingus. Tās ir jūsu tiesības. Taču praktiski katrs no jums ar saņemto informāciju arīs to, kas viņam visvairāk piemērots. Viens rakstīs grāmatas, cits meditācijas, cits uzmaidīs garāmgājējam.

Jo Gaismas ēras atnākšanai jums visiem jābūt Gaismai, katram pašam, nevis pirmo rindu aizmugurē jātrīc.

Jūs visi esat mums mīļi. Jums visiem jāceļas un jāaug. Un katrs augs pa savam. Un par katra no Jums individuālajiem sasniegumiem, mēs priecāsimies, apsveiksim Jūs.

Ta ka droši uz priekšu. Staro Gaismu tā, kā tu vari. Mācies, audz. Mēs tev palīdzēsim.


/ ar kvēlu mīlestību, tavs Sen Žermēns & erceņģelis Rafiēls /16.03.2012. Zelta Piramīda

Es lūdzu Gaismas Dziedināšanas Enerģijai iezemēties manī. Lūdzu ieplūst manās rokās, lūdzu ieplūst manā ķermenī, piepildīt. Lūdzu dziedināt mani. Lūdzu plūst un pavadīt manas domas un kur vien es sūtu dziedināšanas nodomu. Lūdzu to vietu, notikumu, apstākļus un situācijas apskaidrot, dziedināt, celt vibrācijas, piepildīt ar gaismu,  pārpolarizēt uz attīstību saskaņā ar Radītāja Gaismas Plānu.

Un es lūdzu, Gaismas Dziedināšanas Enerģijai ieplūst manās rokās un ieplūst manā dzīves gaitā, sajūtās, informācijas kanālos, prasmēs, darbību izpausmē un piepildīt ar Gaismu, dziedināt, aktivizēt pilnīgā Gaismas plūsmas režīmā, pilnā potenciālā mani un manu izpausmi.

Lai Gaisma mani dziedina, plūst, silda, aktivizē prasmes, lai ceļas vibrācijas man visapkārt. Lai man sekmējas.

/ tavs mīļais Sen Žermēns /


Meditācija Planētai

Es lūdzu Dzīvības Augšāmcelšanas Aktivizācijas enerģijai jaudīgi manī iezemēties. Lūdzu plūst caur un pār mani uz planētas Zeme centru. Lūzu izstarot no Zemes kodola pa visu planētu un lūdzu Violetai Liesmai pievienoties. Un lūdzu ieplūst, iedfudēt visās dzīvības plūsmās. Lūdzu celt vibrācijas. Lūdzu apskaidrot. Un lūdzu palīdzēt augšāmcelties, aktivizēt saikni un harmoniju ar Radītāju.

Lūdzu Dzīvības Augšāmcelšanas Aktivizācijas enerģijai pārpolarizēt jebkādas aplamas, ārpus-Gaismas-Scenārija plūsmas uz attīstību, saskanu ar Radītāja Gaismas Plānu. Lai dzīvības enerģijas plūst, pilnveido un silda. Un dziedina. Un palīdz augt visai dzīvībai šeit uz planētas Zeme pa Gaismas ceļu priekšup.

/ ar mīlestību, Sanats Kumara /
Mīli sevi un visa pasaule tevi iemīlēs.


15.03.2012. Rīta meditācija

Es lūdzu Siriusa dziedināšanas enerģijai iezemēties manī. Lūdzu plūst caur un pār mani uz planētu Zeme. Un tālāk ar savu sudrabaino enerģiju plūst pa visu planētu, pa planētas virsmas dzīvību. Lūdzu pievienoties jaudīgai Violetajai Liesmai, lūdzu dziedināt līdz ar pārveidi un zināšanu piepildījumu par jaunradāmo. Un lūdzu pievienoties arī mīlestības enerģijai. Un palīdzēt iedēstīt tīras, dzidras nodomu sēklas cilvēku domās. Un lai Radītāja Baltā Gaisma pievienojas, un palīdz augt, būt un izpausties ar Gaismu.

Lai plūst šis kopējais enerģijas stars, lai plūst caur un pār cilvēci. Lai dziedina dzīvības plūsmas. Lai dziedina domas un tieksmes. Un piepilda ar viskrāšņāko dievišķo izpausmju sēklām un palīdz tām augt.


Lūgšana Zelta Piramīdā

Es lūdzu Dzīvības Spēka un Dzīvības Aktivizācijas enerģijai manī iezemēties. Lūdzu plūst, mani piepildot, apskaidrojot. Lūdzu ielūst manās rokās, lūdzu mani pavadīt. Lūdzu dziedināt. Lūdzu piepildīt ar Dzīvības Mīlestības enerģiju. Lūdzu aktivizēt gaismas būtību un tās izpausmi manī. Lūdzu plūst ar Dzīvība Spēku, kas nes, dziedina un piepilda ar Gaismu arī apkārtni. Lai dzīvības aktivizācijas enerģija plūst caur maniem vārdiem, skatienu, domām un darbiem, lai piepilda tieksmes, lai ceļ vibrācijas, lai paceļ jaudīgās Gaismas izpausmes frekvencēs gan mani, gan man apkārtējo, saistīto.

Un lūdzu, lai Radītāja Baltā Gaisma pavada manu tīro nodomu. Lai sekmējas. Lai ar spēku un panākumiem iet priekšup.14.03.2012. Rīta meditācija

Es lūdzu Gaismas attīrīšanas, dziedināšanas un harmonizācijas enerģijai jaudīgi iezemēties manī. Lūdzu plūst caur un pār mani uz planētas Zeme centru, un tālāk izstaroties pa visu planētu, pa visu planētas virsmu un cilvēci. Lūdzu šai enerģijai apskaidrot un attīrīt enerģiju plūsmas uz planētas.

Es lūdzu Gaismas attīrīšanas, dziedināšanas un harmonizācijas enerģijai ieplūst cilvēku atmiņās, centienos, vīzijās, attiecībās, karmiskajās nogulsnēs. Lūdzu dziedināt, apskaidrot. Lūdzu piepildīt ar dzīvības spēku tālāk censties un rīkoties saskaņā ar Radītāja Gaismas Plānu, darboties dzidri. Un lūdzu visas transformētās vietas piepildīt ar violeto liesmu, lai tās dziedinās un lai attīstās ar Gaismu priekšup.

Es lūdzu nocirst visus pieslēgumus no cilvēkiem, vidēm,  organizācijām, mantības, kas man no pagātnes ir palikuši un vairs nav lietderīgi. Lūdzu palīdzēt šos uzkrājumus un tā sekas transformēt manī, lūdzu iztīrīt manu būtību no to pieslēgumu magnētiem, palīdzēt atlaist un palaist ar tai saistīto Gaismas attīstības režīmu.

Lai es spēju brīvi uzelpot, spēju brīvi un ar patiku spert soļus priekšup, augt, priecāties. Lai es spēju ar pilnu savu potenciālu un būtību un prieku iet priekšup, izpausties, būt Gaisma.

Un es lūdzu, ap mani iedegties jaudīgai transformācijas ugunij. Lai viss, ko es no sevis izstaroju uz āru ir Gaismas vibrācijās un lai tīri, dzidri attīstās ar Gaismas vibrācijām tālāk, Gaismas bruņinieku pavadīts. Un lai jebkādi domformu  un citi pieslēgumi, kas rezultējas no manas darbības, plūstot uz mani caur man apkārt esošo uguni, viss, kas nav Gaismas scenārijam atbilstošs, lai vai nu tiek sadedzināts, vai nu transformējas par Gaismu un atbalstoši manām darbībām izstarojas, vai arī papildinās kā tīrs, dzidrs, pozitīvs atbalsts. Lai mana uguns bumba mani pavada visur, kur vien es eju ar ķermeni un vai apziņu. Un lai es augu un kļūstu spēcīgāks ar katru soli.

Es vēlos turpmāk saņemt tikai Gaismu un starot tikai Gaismu. Katra darbība, ko es veicu, lai ir Gaismas piepildīta, ar prieku un mīlestību un sekmēm starojoša.

Lai man veicas! Lai man sekmējas! Lai es dzidrs un skaists! Un daiļumā! Un skaistumā! Un mīlestībā! Un vieds! Un lai es labi augu! Lai ar prieku un sajūsmu priekšup ejas!


/ ar mīlestību, Tavi Gaismas Skolotāji /13.03.2012. Zelta Piramīda

Es lūdzu Gaismas Spēku Aktivizācijas Enerģijai iezemēties manī. Lūdzu plūst caur manām rokām un elpu, lūdzu ieplūst manī un piepildīt manu ķermeni. Lūdzu attīrīt no manis visu, kas nav no dievišķā. Lūdzu aktivizēt manī visas dievišķās spējas, prasmes, informācijas piekļuves, transformācijas spējas, zināšanas, viedumu, spēku un mīlestības plūsmas pilnīgā to būtības un izpausmes režīmā. Un es lūdzu palīdzēt man tās apgūt un lietot ar Gaismu, kopsolī ar Radītāja Gaismas Plānu.

Es lūdzu Gaismas Spēku Aktivizācijas Enerģijai ieplūst arī manā apziņā, aktivizēt plašāku domāšanu un uztveri, Gaismas Plāna redzi. Lūdzu palīdzēt man iejusties un darboties 5Dimensiju režīmā. Un cik vien tas ir harmoniski, ar prieku un patiku un labklājību, lūdzu plūst šīm aktivizētajām spējām. Plūst kopā un harmonijā ar Gaismas Plānu. Palīdzēt man būt ar pilnu savu potenciālu, kas harmonisks apkārtējai videi, būt, starot, darboties. Būt dzidrai, spožai, jaudīgai Gaismai, šeit un tagad.


12.03.2012. Zelta Piramīda

Es lūdzu Radītāja baltajai Gaismai iezemēties manās rokās. Lūdzu aktivizēt tajās jaudīgu Gaismas darbības, izpausmes spēju. Lai katrs darītais darbs tiek darīts ar Radītāja Viedumu, Spēku, Mīlestību, Skaistumu, Labklājību. Lai aug darītie darbiņi auglīgi, ar mīlestību, drošībā priekšup.

Lai Radītāja Baltā Gaisma ieplūst  manās domās, manā apziņā, palīdz saskatīt vislabākos situāciju risinājumus, darāmā scenārijus. Lai redzama top vispilnvērtīgākā izpausme, lai man sekmes tās realizācijā.

Lai manas domas uztver Baltās Gaismas plūsmu, piesliecas, sajūt to spēku un viedumu un iepolarizējas uz sadarbību un kopsoli pa Radītāja Gaismas Plāna ceļu ar Baltās Gaismas spēka un vieduma pavadību priekšup.

Lai Gaisma mani pavada!


09.03.2012. Svētdienas vakara meditācija

Es lūdzu manām šūnām mobilizēties jaudīgas Gaismas pārvadības režīmā, lūdzu celties manām vibrācijām.

Es lūdzu manī iezemēties 12.Staram, Zelta staram, Kristus apziņas staram, Dievišķās apskaidrības staram. Lūdzu plūst caur un pār mani, lūdzu plūst uz planētas Zeme centru. Un no centra izstaroties pa visu planētu.

Lai no planētas Zeme dievišķās būtības centra, rodas Zelta bumba, lai tā plešas, lai aug, lai plešas, kļūst lielāka līdz ieskauj jau visu planētu Zeme. Lai augot formas fronti pavada 12.Stara enerģija, lai transformē no planētas dzīvības plūsmām jebko, kas nav no Gaismas, jebkādus Gaismas izplatības un plūsmas šķēršļus. Lai transformē par Balto Gaismu un par Violeto Staru ar jaunrades enerģiju. Lai aug 12.Stara zelta bumba vēl lielāka, plešas, ieskaujot cilvēku dzīvību, atmosfēru, magnētisko lauku, lai plešas un ieskauj visu planētas Zeme dzīvību un palīgus. Un sargā mūs visus ar Radītāja Gaismas Enerģiju. Un lai elpo Radītāja Dzīvības Enerģiju, lai pukst kā dzīva sirds, un ar katru pukstu, lai no Zemes dzīvības sākumpunkta izstarojas Zelta frontes līnija ar 12.Stara enerģiju, lai plūst caur planētu Zeme un cilvēci un visu dzīvību, saskaņojot un sinhronizējot ar Radītāja Gaismas plānu, sildot, apskaidrojot, piepildot ar dzidru gaišu dzīvības enerģiju, mīlestību un tās brīvu plūsmu.

Lai pulsē mūsu mīļā planēta Zeme. Lai jūtas labi. Lai labsajūta piepilda un ir. Lai zeltītā 12.Stara enerģija kopā ar Violeto Liesmu dzidrina un uztur tīras dzīvības plūsmas uz mūsu planētas. Lai dievišķo enerģiju staru meistarība iemājo cilvēces apziņās, lai mēs prasmīgi darbojamies, dzidri un ar visaptverošu gaismu, prieku, mīlestību, un lai ar sajūsmu un prieka pilnu sirdi ieejam Zelta Laikmetā.

Lai Gaisma mūs pavada, lai plūst, lai mēs paši topam par dzidriem, spožiem  Gaismas avotiņiem. Lai Gaisma plūst, lai silda, lai pilnveido, palīdz augt un silda.


/ ar mīlestību, Kristus Apziņas Stars, pievienojoties arī Sanat Kumaram,

Sen Žermēnam un pārējiem 12 Staru skolotājiem /
08.03.2012.

Lai Saulītes stari ielīst Tev plaukstās,

Lai Saulītes siltums pipilda Tev sirdi,

Lai piepildās katrs kaktiņš un stūrīts,

Ar mīlestību un viedumu siltu;

Ar siltu gādību un paļāvību

Par diženu uzaugšanu.

Un lai katra diena pilna siltuma staro,

Silda ar iedvesmu un prieku un gaismu,

Lai vairojas skaistums visapkārt,

Lai daiļš mirdzums soļus un domas un cerības pilda.


* upss, sajaucās, izrādās, šodien nav māmiņdiena bet gan sieviešdiena....

Nu vienalga, tad šis lai iet sievieš-būtībiņām māmiņās un visā sievišķajā :)07.03.2012.

Dzīvības enerģija ir Mīlestība    / Sai Baba /


06.03.2012.

Esiet mīļi gaidīti, mani Gaismas Skolnieki,

Ir prieks jūs patstāvīgi, regulāri satikt. Un prieks par jūsu augšupceļu, sasniegumiem, panākumiem. Solīti pa solītim, jūs kāpjat un sasniedzat.

Dzīvības Gaisma ir dota katram no Jums. Katrā tā plūst un katrs ar savu apziņu to lieto, stūrē. Un svarīgi ir, ka jūs Dzīvības Gaismu lietojat attīstībai, saskaņā ar Radītāja Gaismas Plānu. Tad tā plūdīs arvien spējīgāk, palīdzot arvien jaudīgāk Jums katram izpausties.

/ ar mīlestību, Sen Žermēns /05.03.2012.

Labrīt mīļie, šeit Sanats Kumara,

Lai Gaismas svētība iemājo Jūsos. Laidiet Gaismai plūst. Tā jau plūst jums visapkārt, vienalga redziet to jūs vai nē. Atveriet apziņas tās ieplūsmai. Lai Jūsu smalkajos ķermeņos ieplūst Dievišķā Arhitepa pārveides un jaunrades enerģijas, lai Jūsos ieplūst apgaismošanas un siltuma enerģija, lai Jūsu Gaismas būtība lukturīši gaiši spīd.

Lai Gaisma iedifundē Jūsos, lai pilnveido Jūsu šūnas, lai ceļ vibrācijas un lai pilda ar spēku darboties saskaņā ar Radītāja Gaismas plānu priekšup. Lai paceļas jūsu fiziskā un smalkās izpausmes uz pilnu jaudu Gaismā.

/ Ar mīlestību, Jūsu mīļais Sen Žermēns un Sanats Kumara /


04.03.2012.

Esi možs uz jaunām iespējām, kas tev paveras!

Lieto savas spējas, jo tikai tā tu tās spēj apgūt, padarīt lietojamas, redzamas. Mācies!  Trennējies! Būs!

/ ar mīlestību, Džvals Kuls /


Lai aug Gaisma!

Lai katrā dzīvajā, ko es sastopu, ko es pazīstu, domāju, pieslēdzos, aug, vairojas dzidrā, tīrā Gaisma. Lietderīgi un pozitīvi lietojot Gaismas enerģijas augšanai. Lai aug, attīstās skaidrībā, dzidrumā, saskaņā & harmonijā ar Radītāja Gaismas Plānu, priekšup.


In school you can learn „how to sing”, but to learn „to sing” you should discover this ability within yourself.02.03.2012., Zelta piramīda

Pacelsim rociņas augšup un palūgsim

Es lūdzu manī iezemēties dievišķajai Gaismai, lūdzu plūst caur mani. Lūdzu aktivizēt manās plaukstās enerģijas sensorus, enerģijas saņemšanas un sūtīšanas spējas. Lūdzu aktivizēt manu roku pirkstos informācijas uztveres un programmēšanas spējas, lai es spēju lasīt informāciju no dažādiem plāniem, ķermeņiem, izpausmēm un spēju tās un situācijas, notikumus programmēt Gaismas attīstībai.

Lūdzu mīlestībai manī iezīmēties un palīdzēt attīstīt un lietot šīs spējas. Lai plūst ar mīlestību, lai darbojas, lai aug, lai attīstās ar Dievišķo Gaismu.

Paldies Sargeņģeļiem un Skolotājiem par klātbūtni.


Labrīt mīļie,

Šorīt īss teksts. Kā jūs domājat, ko jūs darītu, ja pēkšņi pazustu jūsu radio, televizori, telefoni. Cik spējīgi un stabili jūs spētu noturēties uz attīstības viļņa?

Nu re, varbūt jūs tagad mazliet saprotat, kāpēc mēs patstāvīgi cenšamies un rūpējamies, par jūsu garīgās attīstības solīšiem, priecājamies par katru priekšupkustību. Tā ir pozitīva jūsu attieksme uz apkārt notiekošo, centieni augt, iekšēja paļāvība, stabilitāte, mīlestība, kas palīdzēs jums pārvarēt to periodu un kā uzvarētājiem ienākt jaunajā ērā.

/ ar mīlestību, Jūsu Sen Žermēns /


01.03.2012., chpc

Labrīt, mīļie Skolnieki, te Sen Žermēns un Aštar komanda,

Man un Mums prieks jūs sastapt, prieks parunāties, jo ar katru mūsu domu, mēs sējam dzīvības puķes jūsu būtnēs. Kuras kādu dienu daiļi izplauks.

Dzīvības būtība ir jūsos un tai ir savs avots, kas pludina enerģiju caur jums. Šim avotam varētu likties bezgalīgi daudz enerģijas esam, taču tā ir ar saprātu, loģiku. Tā plūst harmoniski, saskaņā ar Radītāja Plānu. Tādējādi, jūs vislabāk, visjaudīgāk spējat aktivizēt savas būtības izpausmi, savas dzīvības puķes briedumu, savas dzīves plūsmas dzīvības pulsa straujumu, plašumu – ar savu centienu, nodomu, tieksmju virzīšanu saskaņā ar Radītāja Gaismas plānu. Jo tad jūsu centieni tiks vairākkārtīgi pastiprināt, plūdīs ar jaudīgāku straumi, tiks pievilktas situācijas, kas veicina centienu sekmes, panākumus.

Lai jums daudz sekmes, un mēs ar lielāko prieku palīdzēsim katram, kas iet pa Gaismas Ceļu priekšup

Lai mīlestība Jūs pavada un spīdina gaismu Ceļā,

/ Jūsu mīļie Sen Žermēns un Aštar komanda /


28.02.2012.

Lūdzu manī pārveidot līdzšinējās enerģētiskās saiknes, atmiņas par dziedinošām, harmonisku attīstību veicinošām, dzidrināt tās, apskaidrot, lai viss, kas ir manī, spēj veicināt tikai un vienīgi manis attīstību priekšup. Harmoniski, ar Gaismas pieredzi, ar labklājību, pārticību, bagātību.

/ tavs mīļais Es Esmu /27.02.2012., Saulīte

Kad saule riet un ir pie apvāršņa, iestājas krēsla. Ir laiks, kad cilvēki iededz lukturīšus, lai būtu gaisma, lai varētu darboties tālāk.

Līdzīgi arī jums, mīļie, ir jāsagatavojas iedegt patstāvīgi, stabili, dzidri, gaiši savi lukturīši, kas Jūsu apkārtni piepildītu ar Gaismu. Vienai saulei jānoriet, lai nākamā uzlektu. Nakts būs īsa, tik un tā, lukturīšus vajadzēs.

Nu lūk, šis garais stāsts bij, lai tu sevī aktivizētu, padomātu par to, iedegtu savu Gaismas lukturīti. Kamēr vēl iepriekšējā saule, tas nebūs spoži redzams, tas nekas, galvenais, lai ir iedegts, spīd – ir pazīstams, redzams, tiklīdz vajag.


/ ar mīlestību, Sen Žermēns /25.02.2012., Zelta Piramīda

Es lūdzu Radītāja Baltajai Gaismai manī iezemēties, piepildīt, dziedināt, spodrināt, apskaidrot un piepildīt ar Spēku.

Es lūdzu Violetajam staram manī iezemēties. Lūdzu apņemt manu būtību, lūdzu iedifundēt manās šūnās, lūdzu piepildīt ar viedumu, dzīvības spēku. Lūdzu attīrīt manas DNS struktūras, šūnas no jebkādām pagātnes, savu laiku nodzīvojušām un ārpus-Gaismas enerģijām, programmām un lūdzu tās aizstāt ar dievišķām izpausmju programmām, ar meistarības spējām un prasmēm, attīstībai Gaismas ērā atbilstošām substancēm.

Es lūdzu attīrīt un izņemt no manas būtības jebkādus ierobežojumus, un lūdzu tos aizvietot ar meistarīgām prasmēm, spējām darboties ar Gaismas enerģijām, tās lietot sevis un apkārtnes augšāmcelšanai, attīstībai.

Es lūdzu Violeto liesmu jaudīgi iezemēties manā fiziskajā un smalkajos ķermeņos, lūdzu apņemt un būt ar mani, lūdzu pavadīt mani aktivitātēs, palīdzēt, lai visi mani darbi iet un plūst ar Violeto liesmu, lai palīdz transformēt un izņemt no vides jebkādas novecojušās, ārpus-Gaismas izpausmes. Lūdzu lai Violetās liesmas jaunrades enerģija manī un ap mani aktivizējas. Lai visur, kurp plūst mani darbi, aktivitātes, tiek radītas Gaismas izpausmes, Gaismas ērai atbilstošs skaistums, daiļums, dzidrums, skaidrība, absolūtas zināšanas, mīlestība, Gaismas Spēks.

/ Lai Gaismas Svētība Jūs pavada,
ar lielu lielu mīlestību, Sen Žermēns /


24.02.2012.

Kā saule spīd pāri dienvidu jūrām, tā mēs, Gaismas Skolotāji spīdam pāri Jums, mīļie cilvēki, tiem, kuri vēlas darboties un sadarboties ar Gaismu. Jums ir visas iespējas tagad sevi realizēt, izpaust.

Dariet to, mēs un Radītājs par katra Gaismā radīto, pildīto priecāsimies.

/ Sen Žermēns, Sanats Kurmara, Krajons /


Labrīt, mani mīļie Skolnieki,

Man prieks Jūs visus apsveikt, visus drosminiekus un pirmās rindas ienācējus Gaismas Ērā, manā laikmetā. Dzīvības liesma kūsā jūsos un jūs nesat Dievišķo Gaismu.

Esiet droši un ziniet, ka Gaisma un Mīlestība jūs vienmēr pavadīs jaunajā laikmetā, uz katra soļa palīdzēs katru situāciju, veidojumu piepildīt ar Gaismu, dzidrumu, skaistumu. Esiet droši, panākumi un sekmes jau ir jūsu.

Ņemiet jaunās jums jau pieejamās enerģijas, ņemiet izpaudieties, veidojiet!

Un atcerieties par Gaismas Lukturīti. Lai tas patstāvīgi ir jūsos, lai spīd cauri visām jūsu DNS struktūrām, šūnām, fizisko un smalko ķermeni, lai plūst jūsu dzīvībā un izpausmē Gaisma, lai sargā jūs, un palīdz būt laimīgiem.

/ ar mīlestību, Sen Žermēns /


23.02.2012., Saruna

Labrīt, mani mīļie Skolnieki
Ir prieks jūs atkal šeit redzēt bagātīgi. Šodien parunāsim par Jūsu dzīvības kanāliem.

Ir daudzas un dažādas dzīvības plūsmas, kuras jūs redzat un dzirdat. Un ir dievišķās mīlestības plūsma, kas plūst pa gaismas attīstības ceļu, kas ir dzīvības upes plūsma kurā ir viss dzīvais uz jūsu planētas. Un jūs tur esat iekšā. Un katram jums ir iekšējo procesu plūsma, kas veido emocijas, prieku, laimi, būtības attīstību. Jūsu iekšējā plūsma rit mijiedarbojoties jūsu smalkajai būtība ar apkārtējā vidē pieejamajām enerģijām, domformām.

Kad tiek izmainītas globālās plūsmas, cilvēku dzīves mainīsies līdzi. To, kas neatbildīs videi, tiks izsvītrots. Tāpēc atveriet savas apziņas pārmaiņu vējam, pārmaiņu plūsmai. Lai tā izvētī sastāvējušos kambarus, lai attīra no pagātnes emociju spriedzēm, lai pilda ar dievišķo mīlestību, dievišķo attīstību, nojauc lieko un ceļ jauno, piemērotu attīstībai jaunajā laikmetā.

Lai dzīvības spēks jūs pavada, dziedina, palīdz augt un plesties,

/ ar patiesu mīlestību, Sen Žermēns /


[Kopīgā Lūgšana, SGZZP (Saulītes Gaismas Zināšanu Zelta Piramīda)]
Lūdzu manī jaudīgi iezemēties dzīvības plūsmu dziedinošai enerģijai. Lūdzu caurplūst manām šūnām, harmonizējot un atverot sadarbībai ar Gaismas enerģijām un to izpausmēm. Lai mīlestības Gaisma manī iezemējas. Lūdzu attīrošai, apskaidrojošai, harmonizējošai enerģijai iezemēties cilvēces jaunatnē. Lūdzu attīrīt viņu izpausmes scenārijus un apziņas kristālus, harmonizēt ar sākotnējo nodomu un aktuālajām Gaismas plūsmām. Lūdzu atjaunot viņu prasmes un spējas izpausties ar Dievišķo Gaismu, būtību, dzīvību, pārveidi. Harmoniski. Lai aktivizējas visā cilvēcē Gaismas Ēras izpausmes centieni, lai notīra no pagātnes nospiedumiem, lai piepilda ar jaunu, dzidru Dievišķās Gaismas enerģiju un lai palīdz piepildīt un jaunradīt daiļu, skaistu, mīlestības un gaismas piepildītu jauno Ūdensvīra Laikmetu.

/ ar mīlestību, tavi mīļie sargeņģeli, Sanats Kumara /


22.02.2012., Saruna

Labrīt, mīļie Gaismas Skolnieki,

Šodien parunāsim mazliet par Mīlestību.

Ir bijuši daudzi dažādi celi, pa kuriem Jūs esat gājuši, attīstījušies, mīlējuši un mācījušies. Taču jums visiem ir bijis kopīgs motīvs un siluets – būt vairāk mīlētam un vairāk mīlēt.

Jūsu dzīvības plūsmas  ir programmētas tā, ka jūs spējat attīstīties vienīgi caur kustīgu apziņu. Labākā barība, ko jūsu apziņas spēj saņemt ir mīlestība. Vienam kā ego, sevis mīlestība, vienam caur naudu, citam caur skaistumu savā apģērbā vai dabā. Ir kam tuvinieka Mīlestība liksies svarīgāka, ir, kam globāla, pasaules mīlestība vai vēl augstāk, Radītāja mīlestība liksies svarīgākā, lielākā, siltākā, jaudīgākā. Katrs no Jums stāv uz sava Attīstības pakāpiena, katrs izpaužas  personīgi.

Un tik un tā, ar katru no jums ir mīlestības pavediens, katru apņem un pavada un palīdz augt mīlestības vēlme, plūsma, starojums. Kā universāla attīstību veicinoša enerģija, tā palīdz jums augt.

Mīliet sevi, mīliet citus, mīliet dievišķo katrā dzīvībā un jūs sajutīsiet, ka jūsu apziņas attīstības tempi dubultojas un strauji palielinās. Ļaujiet mīlestībai plūst. Lai tā dziedina jūs, piepilda ar jaunu enerģiju, spēku, sargā un ir pastāvīgs pavadonis Ceļā.

/ ar mīlestību, Sen Žermēns /


Saulīte, Gaismas Zināšanu Zelta Piramīda

Es lūdzu manī jaudīgi iezemēties dzīvības plūsmu dziedināšanas enerģijai. Es lūdzu jaudīgi planētā Zeme iezemēties violetajam staram. Lūdzu plūst. Lūdzu celt vibrācijas, plūst, attīrīt vidi no pagājušā liekā. Piepildīt planētu un piepildīt tās virsmu ar jaunradošu violeto liesmu, harmonizējošās vibrācijās ar Radītāja Gaismas Plānu.

Es lūdzu dzīvības plūsmas apskaidrojošās, dziedinošās, uz Gaismu polarizējošās enerģijas iezemēties manī, lūdzu tālāk iepūst visās dzīvības formās, visā dzīvajā izpaustajā uz un ap planētu Zeme. Lūdzu piepildīt ar Radītāja Gaismu. Lūdzu piepildīt ar dziedinošu, dzīvinošu spēku, harmonējošu orientieri, lai dzīvības enerģija spēj tālāk jaudīgi plūst pa Gaismas attīstības ceļu, plūst un plūst, attīrīt, apskaidrot, pilnveidot, apgaismot, izpausties visā dzīvajā un dzīvā izpausmēs. Lai dzīvības un mīlestības spēki harmonē, lai rezonē, lai pildās ar Gaismu, lai plūst saskaņā ar dzīvības attīstību, Radītāja Gaisma Plānu. Dzidri. Ar patiku, laimi, sekmēm, priekšup.

Lai kur vien iet dzīvība, iet Gaisma, lai plešas, lai staro, lai piepilda.

/ tavi mīļie Sargeņģeļi /


21.02.2012., Saulīte

Es lūdzu jaudīgam violetajam staram iezemēties manī. Es lūdzu jaudīgai Gaismas Arhitektu Enerģijai iezemēties manī. Lūdzu plūst.

Lūdzu transformēt un celt uz Gaismas vibrācijām visu, ko es sastopu sava ķermeņa un savu domu gaitās, visu, kas neatbilst Gaismas vibrācijām. To, kas nav transformējams, lūdzu nosūtīt turp, kur tam harmoniski atrasties.

Es vēlos būt Gaisma un lai visur, kur vien es eju, mani pavada un ir Gaisma. Es lūdzu Dievišķā Arhitepa enerģijai caur mani izpausties un radīt, veidot daiļus, dievišķas Gaismas un dzīvības plūsmu izpausmes. Lai aug, lai zied, lai zeļ un plešas, piepildot visu manu apkārtni ar dievišķo, daiļo, siltumu un dzidrumu.

/ Jūsu Dievišķais Arhiteps Jūsos /


20.02.2012., Saulīte

Labrīt, mani mīļie Gaismas Skolnieki, te Sen Žermēns.

Es vēlos Jums pavēstīt, ka Gaisma ir atnākusi un pilnā mērā, jaudā pieejama Jums, prasiet, lūdziet un Jums tiks dots. Koncentrējiet spēkus uz savu vibrāciju paaugstināšanu, spēju patstāvīgi, stabili turēties uz Gaismas izpausmes viļņa. Tas ir jums vajadzīgs Ceļā.

Lai Gaisma Jūs pavada, pilnveido, silda, plūst, aktivizē, piepilda, dziedina, staro.

/ ar mīlestību, Sen Žermēns /


[Lūgšana garīgo spēju atvēršanas veicināšanai]

Es lūdzu Gaismas vibrācijām manī iezemēties. Lūdzu jaudīgi attīrīt manus sensoros kanālus, manu apziņu. Lūdzu palīdzēt jaudīgi  un prasmīgi man izmantot pieejamo Gaismas enerģiju. Lūdzu aktivizēt manas sensorās spējas, lūdzu darīt to harmoniski. Lūdzu celt manas vibrācijas. Lūdzu paplašināt manu apziņu, apskaidrot, dzīvināt. Un lūdzu piepildīt ar prasmi skaidri redzēt/just, pazīt, prast vadīt, lietot Gaismas Enerģijas.

Lai aktivizējas visjaudīgākais Gaismas scenārijs, kurā es ar prieku, Gaismu, Mīlestību, labpatiku spēju izpausties.

Lai aktivizējas visas manas garīgās, smalkās, apziņas, saprāta un citas spējas, kas vien var man palīdzēt jaudīgāk un pilnīgāk, un prasmīgāk izpausties ar Gaismu, pilnā spektrā, ar visu manu Dievišķo potenciālu.

Lai notiek harmoniski, saskaņā ar Radītāja Gaismas Plānu, harmonijā ar planētu Zemi un man apkārtējo vidi.

Lūdzu palīdzēt man augt un arvien jaudīgāk izpausties ar Gaismu.

Lai Gaisma silda, lai pilnveido, lai pilda un palīdz augt.

/ar mīlestību, Sanats Kumara, Sen Žermēns, Krajons u.c. /19.02.2012., Saulīte

[Lūgšanas gatavojot sevi smalko spēju atvēršanai]


Lūdzu atbrīvot mani, manu apziņu no aplamiem priekšstatiem, programmām, domformām, vērtēšanas, ko esmu uzkrājis šajā vai iepriekšējās dzīvēs. Paldies par to labo, gaišo, aizsargājošo, ko es caur to esmu saņēmis. Tagad es lūdzu redzēt savu un apkārtējo enerģiju mijiedarbības un izpausmes Patiesības Gaismā. Un lūdzu palīdzēt man izpausties dzidri, skaidrībā, ar mīlestību, ar pilnu Gaismas potenciālu, pašam būt Gaismai.


Es lūdzu manī iedegt patstāvīgās Dievišķās Gaismas Starojuma Lukturīti. Lai tas deg, lai staro Dievišķo Gaismu visā man apkārtējā, lai sargā mani, lai spīdina vibrāciju celšanas enerģijas, Dievišķo Gaismu, Apgaismību. Un lai aizsargā mani no jebkādu ārpus-gaismas enerģiju nokļūšanas manā enerģētiskajā laukā, manā apziņā.

Lai šī Gaisma mani patstāvīgi pavada, lai kur es eju, smalkajā vai fiziskajā līmenī.

Lai Gaisma mani sargā, mani pavada, pilnveido un silda.

/ ar mīlestību, Sen Žermēns/


Lūdzu, lai Mīlestība manī plūst, lai vairojas, lai iedegas arvien spilgtāk. Es dodu atļauju Gaismas enerģijām cirkulēt pa maniem ķermeņiem, tai skaitā, starp smalkajiem un fizisko. Lai plūst mīlestība. Lai vairojas. Lai palīdz man būt arvien stabilāk pozitīvi lādētam, Gaismas lādētam, Dievišķās izpausmes lādētam. Lai plūst enerģijas, lai apskaidro mani, lai silda, palīdz būt skaidrībā.

Lai mīlestības apvalks mani apsedz, palīdz patstāvīgi būt Skaidrība, būt Gaismai un ar Gaismu.

Lai dzidri un ar Gaismu aug un attīstās mani smalkie ķermeni.

/ ar mīlestību, Sai Baba /